Endringer i rutene på Jærbanen

Nattlokalene

Nattlokalene (tog 3090, 3091, 3092 og 3093) innstilles fra og med fredag 04.12.20 og frem til 31. mai.

Nærbøvendingene 

Nærbøvendingene innstilles lørdag og søndag frem til 31. mai. 

Sandnesavgangene

Sandnesavgangene innstilles med unntak av i rushtiden fra mandag 14.12.2020 og frem 31. mai: Følgende avganger vil kjøre: 3104/3107, 3106/3109, 3108/3111 3110/3113, 3112/3115, 3114/3117, 3138/3141 3140/3143, 3142/3145, 3144/3147 og 3146/3149. 

Oppdatert rutetabell finner du her.

Endring i rutene på Sørtoget

Fra og med mandag 04.01.2021 reduserer vi antall avganger på Sørtoget. Følgende avganger vil bli innstilt:

Mandag til fredag:
- Tog 703, 708, 709, 710, 713 (KRS-STV), 718 (KRS-OSL), 719 og 720

Lørdag:
- Tog 703, 722, 707, 712, 713, 716, 718 og 719

Søndag:
- Tog 703, 708, 709, 724, 718, 719 og 721

Oppdatert rutetabell finner du her.

Sørtoget lokal

Mandag-fredag: Tog 2066, 2074 og 2075 innstilles

Lørdag: Tog 2064, 2065, 2075 og 2076 innstilles

Søndag: Tog 2074 og 2075 innstilles

Oppdatert rutetabell finner du her.