Min profil

Passasjererkategorier

 • Når regnes jeg som voksen?

  Du må kjøpe voksenbillett fra du er 18 og til du er 66 år. Det vil si at du er over 18 på avreisedagen, og frem til dagen du fyller 67 år. Fra dagen du fyller 67 år kvalifiserer du til honnørbillett.

 • Hva er betingelsene for en barnebillett?

  Barnebilletter har to kategorier Barn 0-5 år og Barn 6-17 år.

  Barn 0-5 år gjelder alle under 6 år på avreisedagen. Barn i denne kategorien kan ikke reise alene, og personen i følget må være over 13 år. Generelt anbefaler vi at små barn reiser i følge med en voksen.

  I enkelte tilfeller må vi kjøre buss for tog. Dersom du reiser med barn i alderen 0-5 år og du ønsker barnesete på bussen ber vi deg kotakte kundeservice. For at du skal være sikker på at bussen har tilgjengelig barnesete som er tilpasset alderen til barnet ditt, må du kontakte kundeservice senest 72 timer før avgang. Det er viktig at vi får informasjon om alder og vekt slik at vi stiller med nok barneseter på turen.

  Telefon: 61 25 80 00

  Mail: kundeservice@go-aheadnordic.no emnefelt: Barnesete

  Muligheten for å melde inn behov om barnesete gjelder kun for Sørtoget. 

  Barn 6-17 år gjelder personer som er over 6 år og under 18 år på avreisedagen. Barn som faller i denne kategorien kan reise alene, selv om vi anbefaler at han eller hun er over 12 år. Husk at som foresatt er du alltid ansvarlig for barnet, selv når du ikke selv er til stede.

 • Hva er betingelsene for en honnørbillett?

  Du kvalifiserer til honnørrabatt om minst et av følgende punkter gjelder deg:

  • du er over 67 år på avreisedagen
  • du mottar uførepensjon etter trygdeloven
  • du er blind, døv-blind eller svaksynt
  • du er ektefelle eller registert partner til en som oppfyller kravene ovenfor, og dere reiser i følge

   

  Husk at du må kunne dokumentere at du oppfyller kravene. Utover vanlig ID-kort for å dokumentere at man er over aldersgrensen, er gyldig dokumentasjon utstedt av NAV, Norges Blindeforbund eller Kompetansesenteret for døvblinde.

  Sitter du i rullestol er du honnør om du oppfyller kravene over, og du kan ta med rullestolen uten ytterligere kostnader. Du kan lese mer under "Tilgjengelighet"

 • Hva er betingelsene for en studentbillett?

  Fra du er 18 år til dagen du fyller 30 år kan du kjøpe studentbillett. Det vil si at du på avreisedagen må være over 18 og under 30 år. Tilbudet gjelder både enkeltbilletter og periodebilletter.

  Er du elev i videregående opplæring kan du få studierabatt dersom skolegangen er din hovedaktivitet. Rabatten gjelder også hjelpepleieelever, lærlinger, lærekandidater eller voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset ”Norsk med samfunnskunnskap”. Du må kunne dokumentere at du oppfyller kravene ved å fremvise skolebevis eller annen dokumentasjon utstedt av lærestedet, samt identitetskort eller pass.

  Er du student kan du kun få rabatt dersom du er student på et fulltids stasjonært studium med varighet over tre måneder. Kveldsskoler er inkludert så lenge de gjennomføres på fulltid. Spesialkurs, praktikantordninger eller korrespondanse- eller nettstudier regnes ikke som et studium. Du må kunne dokumentere retten til studierabatt ved å vise identitetskort med bilde og bekreftelse på betalt semesteravgift. ISIC-kort er gyldig legitimasjon for internasjonale studenter.

 • Hva er betingelsene for å få rabatt som vernepliktig?

  Er du vernepliktig får du 90 % avslag på billetter i kategorien Fleks Standard. På korte reiser finnes det minstepris.

  For å kvalifisere for rabatten gjelder følgende situasjoner og personell:

  • Reise til og fra sesjon
  • Oppmøte til og dimisjon fra førstegangstjeneste når du reiser i sivilt
  • Soldater i førstegangstjeneste.
  • Oppmøte til befalsopptak
  • Militære lærlinger i 1. og 2. utdanningsår
  • Befalselever i sitt 1. utdanningsår
  • Oppmøte til nytilføring i Heimevernet eller oppmøte til repetisjonstjeneste
  • Vernepliktig akademiker den dagen de reiser til pliktig oppmøte

   

  Rabatten gjelder ikke ansatte i Forsvaret, HVU eller vervede inkludert FN-personell. Dette gjelder også for ansatte under tjenestereise. Det vil si at vernepliktige akedemikere ikke kan kreve å reise til rabattert pris etter at de har startet tjenesten, siden de da regnes som ansatt.

  Du må kunne dokumentere at du oppfyller kravene ved å fremvise innkallingsbrev (mil. Bl. 102) eller Forsvarets blå ID-kort.

 • Hvordan kan jeg reise om jeg sitter i rullestol?

  Vi har egne plasser holdt av til rullestoler på toget. Disse kan bestilles gjennom kundeservice, på telefon: 61 25 80 00 eller e-post: kundeservice@go-aheadnordic.no

  Reisende i rullestol kan ha rett til honnørbillett. Les mer om honnørbilletter under "Hva er betingelsene for en honnørbillett?"

  Les mer om tilrettelegging for rullestol på stasjon og i togene under "Tilgjengelighet"