Min profil

Endring, refusjon og gebyrer

 • Kan jeg endre eller refundere billetten?

  Om du har kjøpt billetter i kategorien Fleks, kan du endre og få refundet billetten helt frem til avreisetidspunktet. De siste 24 timene må du betale et kanselleringsgebyr på 100,-. Kontakt Go-Ahead Nordics kundeservice på telefon telefon: 61 25 80 00 eller e-post: kundeservice@go-aheadnordic.no, eller selskapet hvor du kjøpte billetten.

  Billetter i kategorien Lavpris kan hverken endres eller refunderes.

 • Det er feil navn på billetten – hva gjør jeg?

  Enkelte billettyper bestilles med navn på hovedreisende. Navn på reisende trenger ikke å være samme navn som på billetten.

  Ønsker du av andre årsaker og endre navn på billetten kan du endre dette ved å kontakte kundeservice på telefon: 61 25 80 00 eller e-post: kundeservice@go-aheadnordic.no

 • Kan jeg få erstatning ved forsinkelser eller mangler?

  Når kan du få erstatning ved forsinkelser

  Du kan ha rett til erstatning om:

  • du reiser du med Sørtoget Region og ankommer mer enn 60 minutter for sent til ankomststasjonen din
  • du reiser med Sørtoget Lokal eller Jærbanen og ankommer mer enn 30 minutter for sent til ankomststasjonen din

   

  Dersom reisen inkluderer overgang mellom tog og annen korrespondanse, utbetales erstatningen med forbehold om at du har forsøkt å nå overgangen din. Du kan ikke regne med utbetaling om du til tross for forsinkelsen kunne nådd overgangen, eller du har regnet for kort overgangstid mellom etappene i reisen din. Du må ha regnet med følgende overgangstider:

  • mellom Go-Ahead Nordics tog og annen korrespondanse må du legge inn minst 60 minutters overgangstid
  • mellom Sørtoget Region og Jærbanen må du regne minst 30 minutters overgangstid
  • mellom Sørtoget Region og Sørtoget Lokal (Arendalsbanen) er det korrespondansegaranti, så der er det ingen krav til overgangstid

   

  Du kan ikke regne med erstatning dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold som hverken Go-Ahead Nordic eller Bane NOR kan klandres for. Eksempel på det er ekstraordinære værforhold, naturhendelser, offentlige påbud, streik eller lockout.

  For Sørtoget region vil utbetaling av erstatning begrenses til Folketrygdens grunnbeløp.

  For Sørtoget Lokal eller Jærbanen får du erstatning for billigst mulig alternativt transportmiddel frem til ankomststasjonen, nødvendige telefonutgifter, og eventuelt kost og losji, dersom vi i Go-Ahead Nordic ikke har kunnet tilby deg dette kostnadsfritt.

   

  Når kan du få erstatning ved mangler

  Du kan ha rett til til erstatning dersom reisen ikke svarer til hva du ut fra reisens pris, reisevilkår eller reiseinformasjon kunne forvente, og det ikke er mulig å rette opp i mangelen under reisen. Dette gjelder for eksempel, men ikke utelukkende, feil informasjon gitt av Go-Ahead Nordic, feil utstedt billett eller feil i ruteinformasjonen.

  Det er en forutsetning at du forsøker å rette opp i feilen. Det vil si at du så snart du skulle oppdage noe du mener er en mangel, må du kontakte Go-Ahead Nordics ansatte slik at de kan rette opp i feilen.

  Erstatningen vil begrense seg til de faktiske utgiftene du har hatt, for eksempel til alternativ transport. Du vil være pliktig til å forsøke å begrense utgiftene.

   

  Hvordan går jeg frem for å få erstatning?

  Dersom du ønsker å kreve erstatning må du sende kravet ditt innen 3 måneder etter hendelsen du ønsker erstatning for, eventuelt 3 måneder etter utløp av periodekortet.

  Kravet må sendes inn skriftlig og skal bestå av:

  • En beskrivelse av hendelsesforløpet
  • Originale reisedokumentet. Disse kan skannes.
  • Eventuelle andre relevante dokumenter

   

  Kravet sendes til vår kundeserviceavdeling per post eller digitalt:

  Go-Ahead Nordic co/ Entur Kundesenter,
  Postboks 812,
  2626 Lillehammer
  kundeservice@go-aheadnordic.no

 • Jeg har fått et kontrollgebyr – hvordan klager jeg?

  Du må selv påse at du har gyldig billett før du stiger om bord, eventuelt oppsøke ombordpersonalet så snart som mulig etter påstigning for å kjøpe en billett dersom dette ikke er mulig på forhånd. Alle digitale periodebilletter må også være validert før man stiger om bord.

  Om du har blir ilagt et gebyr du ikke er enig i, kan du sende en klage. Klagen må sendes skriftlig og inneholde nødvendig dokumentasjon for å kunne vurderes.

  Klagen sendes vår kundeserviceavdeling per post eller digitalt:

  Go-Ahead Nordic co/ Entur Kundesenter,
  Postboks 812,
  2626 Lillehammer
  kundeservice@go-aheadnordic.no