Min profil

Bagasje og hittegods

 • Hva er reglene for hva jeg kan ta med av bagasje?

  Du kan dessverre ikke ta med deg ubegrenset med bagasje. Du kan ta med bagasje med en samlet vekt på 30 kg, fordelt på opp til 3 kolli, uten ekstra kostnader. Et kolli kan ikke være større en 85 x 55 x 35 cm. Disse reglene gjelder per passasjer, så du kan ikke kjøpe ekstra setebilletter for å få plass til ekstra bagasje.

  Bagasje kan ikke sendes uten at du selv er med på toget. Du må selv bære bagasjen ombord, og plassere den i hattehyllene over setene eller i bagasjehyllene som du finne ved inngangen av vognen. Det er viktig at du aldri oppbevarer bagasje i midtgangen eller noe annet sted som gjør påstigning, avstigning eller evakuering av toget vanskelig. Husk at uansett hvilken bagasje du tar med deg, er du ansvarlig for å plassere den trygt slik at den ikke faller ned på eller velter over andre reisende.

 • Er det noe bagasje som ikke er lov å ta med på toget?

  Bagasje som er åpenbart farlig eller innebærer stor risiko kan ikke tas med på toget. Dette gjelder for eksempel ildsfarlige eller eksplosive stoffer. Det inkluderer blant annet:

  • Bensindrevne kjøretøy og leker, inkludert bil, moped og motorsykkel
  • Eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker
  • Våpen i hylster på kroppen

   

  Du kan ta med våpen, men her gjelder det egne regler. Du kan lese mer om det under spesialbagasje "Hva er reglene for å reise med sykkel eller annen spesialbagasje?"

 • Hva er reglene for å reise med sykkel og annen spesialbagasje?

  Sykkel

  Du kan ta med sykkel dersom det er plass på toget. Følgende faller inn under definisjonen sykkel, og tas med på toget:

  • Sykkel
  • El-sykkel

  Følgende sykkeltyper kan ikke tas med ombord:

  • Christianiasykkel
  • Tandemsykkel
  • Ståhjuling, som eksempelvis Segway
  • Scooter, moped eller motorsykkel, også dersom de er elektrisk

   

  Håndsykkel kan i utganspunktet ikke tas med på toget. Vi kan unntaksvis få plass på avganger som har godsvogn. Om du tar kontakt med oss minst én uke før avgang kan vi undersøke om vi får plass. Ring eller send e-post til kundeservice, på telefon: 61 25 80 00 eller e-post: kundeservice@go-aheadnordic.no

  På avganger med setereservasjon, det vil si Sørtoget Region, bestiller du dette sammen med setebilletten. På avganger uten setereservasjon, det vil si Sørtoget Lokal (tidl. Arendalsbanen) og Jærbanen, kan du ikke forhåndskjøpe billett til sykkelen, men du må kjøpe dette når du kommer på toget. På Sørtoget Lokal og Jærbanen koster sykkelbillett det samme som en enkeltbillett for voksen. Siden dette er samme plassen som benyttes for rullestol og barnevogn, må du ta høyde for at det kan bli fullt, siden sykkel vil ha lavest prioritet mellom disse. Om du har kjøpt en billett med overgang mellom Sørtoget Region og en av de to lokale avgangene, garanterer vi plass til sykkel også på den lokale avgangen.

  Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å ta med sykkel på avganger hvor buss eller annen alternativ transport erstatter tog.

   

  Sparkesykler

  Sparkesykler eller el-sparkesykler kan tas med uten kostnad, dersom den får plass forran setet eller i hattehyllen over deg. Større sparkesykler faller inn i kategorien ståhjuling, og kan derfor ikke tas med på toget.

  Om du har en sparkesykkel med fire hjul fra Hjelpemiddelsentralen, kan den også tas med for prisen av en sykkel. Sparkesykkelen må legges sammen når den er om bord.

   

  Lading av el-kjøretøy ombord

  Dersom du skulle slippe opp for strøm kan du ikke lade el-sykkelen eller andre små motoriserte kjøretøy ombord. Eneste unntak fra denne regelen er motoriserte rullestoler. Vi ber da om at du tar kontakt med ombordpersonalet.

   

  Spesialbagasje

  Du kan ta med pulk, rattkjelke, sparkstøtting, sykkelvogn, sykkeltilhenger eller surfebrett som er under 180 cm langt. Disse vil følge de samme reglene som sykkel.

  Ski kan tas med uten kostnad. Skiene må være stroppet sammen og plasseres på anviste steder i vognen.

  Du kan ikke ta med kajakk eller kano.

  Bur til dyr kan kun plassers på anviste steder. Kontakt onbordpersonalet så vil de hjelpe deg.

   

  Våpen

  Du kan ta med våpen, men du må da vise særlig aktsomhet. Ta kontakt med ombordpersonalet så snart du går ombord, og informer dem om våpenet ditt. De kan eventuelt låse inn våpenet på sikkert sted. Om du bevarer det hos deg er du selv ansvarlig både for våpen og ammunisjon, og du kan aldri forlate det uten tilsyn. Om du midlertidig må forlate plassen din, ta kontakt med personalet.

  Før du går på toget skal våpenet være tomt for ammunisjon, og nedpakket i futural, veske, sekk eller lignende. Sluttstykket skal oppbevares adskilt fra resten av våpenet.

  Du kan ikke ta med mer enn 5 kg ammunisjon. Ammunisjon skal oppbevares i originalembalasje.

 • Kan jeg ta med barnevogn?

  Du kan ta med barnevogn uten ekstra kostnad. Barnevognen kan ikke sendes uten at du reiser sammen med vognen, og det er kun mulig å ta med én vogn per reisende. Barnet trenger ikke å være med.

  På avganger med setereservasjon, det vil si Sørtoget Region, bestiller du barnevognplass sammen med setebilletten. På avganger uten setereservasjon, det vil si Sørtoget Lokal og Jærbanen, kan du ikke forhåndsreservere plass til barnevognen. Siden dette er samme plassen som benyttes for rullestol og sykkel, må du ta høyde for at det kan bli fullt. Barnevogn vil prioriteres etter rullestol, men før sykkel. Om du har kjøpt en billett

 • Hva gjør jeg hvis jeg har glemt noe på toget?

  Vi tar vare på det vi finner gjenglemt på toget. Ta kontakt med vårt hittegodskontor på Oslo S eller i Stavanger.

  Kontaktinfo:

  Oslo S         

  Tlf 61 05 19 91 eller hittegodsoslo@entur.org 

  Stavanger    

  Tlf 48 08 18 47 eller hittegodsstavanger@entur.org