Go-Ahead Nordic er en paraplyorganisasjon for det britiske selskapet Go-Aheads satsing i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I oktober 2018 vant vi vår første togkontrakt i Norge, i god konkurranse med en rekke etablerte operatører. Kontrakten inkluderer trafikk mellom Oslo og Stavanger på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen i samarbeid med Kolumbus. Vi glede oss til trafikkstart i desember 2019.

Vi er en del av et internasjonalt konsern med all den erfaringen og ressurser det innebærer, men er alltid lokale i det markedet vi operer i. Vårt lokale selskap tar vi beslutninger basert på forholdene som finnes akkurat der vi er.

Hvordan innsamlingen foregår og hva vi bruker opplysningene til

Når du kjøper en billett via vårt eget nettsted eller andre digitale salgskanaler hvor billettene våre er tilgjengeliggjort, vil personopplysningene du oppgir bli lagret av Entur uavhengig av hvor du har kjøpt billetten. Entur er et statlig eid selskap som har ansvar for en felles database som styrer togreisene i Norge.

Vi benytter Entur sin løsning for kjøp av billetter på vårt nettsted. Det vil si at du automatisk overføres til Enturs nettløsning for gjennomføring av kjøpet. Det betyr i praksis at du oppretter profil og lagrer persondata hos Entur – Go-Ahead Nordic vil ikke ha direkte tilgang til personopplysninger utover det som er beskrevet i GDPR artikkel 6 (1) bokstav b: Behandling av personopplysninger er nødvendig for å inngå og gjennomføre en avtale med kunden.

I praksis vil det si informasjon er nødvendig for at vi kan håndtere billetten din og å gi deg informasjon om avgangen din dersom en situasjon skulle oppstå etter at billetten er kjøpt. Det kan for eksempel være om det skulle settes inn alternativ transport eller det blir forsinkelser. Go-Ahead Nordic har ikke innsyn i f.eks. opplysninger knyttet til betalingskort eller andre finansielle betalingsmidler. Dette håndteres av Entur alene.

Det er også Entur som håndterer vår kundeservice, og eventuelle personopplysninger som oppgis her følger også Enturs regelverk for håndtering av personopplysninger.

Du kan lese om Enturs personvernregler her: www.entur.org

Hvem vi deler informasjon med

Utover de som aktivt deltar i gjennomføringen av reisen – altså utsalgsstedene og Entur, vil ikke persondata deles med noen utenfor Go-Ahead Nordic Norge. Det vil si Go-Ahead Nordic Norges egne ansatte, og personer som har et kontraktsforhold der de utfører oppdrag direkte knyttet til selskapets virksomhet. Alle som skal ha innsyn i noen form for persondata vil være bundet av taushetserklæringer. Dersom informasjon skal deles med andre deler av konsernet enn innenfor Norges grenser, vil data anonymiseres, slik at det ikke finnes referanser tilbake til deg som reisende.

Rett til innsyn

Du har rett til å vite hva vi vet om deg, og kan be om innsyn. Om du ønsker innsyn, ta kontakt med kundeservice, så hjelper de deg.

Telefon 61 25 80 00
kundeservice@go-aheadnordic.no

Husk at om du skulle være misfornøyd med hvordan vi skulle ha håndtert personopplysningene dine, så er det Datatilsynets jobb å sørge for at regelverket blir fulgt og du har rett til å klage til dem.