Når du reiser med Go-Ahead er det viktig for oss å formidle at vi overvåker situasjonen fortløpende og følger rådene fra offentlige myndigheter.

Vi vil også oppfordre deg som reiser med oss til å følge rådene som blir gitt av helsemyndighetene. Vi sørger for at alle våre ansatte holdes oppdatert om situasjonen og vi har innført rutiner for å sikre
minst mulig eksponering mot sykdom.

For oppdatert informasjon om Korona, se Folkehelseinstituttet sine nettsider.