Go-Ahead Nordic er en paraplyorganisasjon for det britiske selskapet Go-Aheads satsing i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I oktober 2018 vant vi vår første togkontrakt i Norge, i god konkurranse med en rekke etablerte operatører. Kontrakten inkluderer trafikk mellom Oslo og Stavanger på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen i samarbeid med Kolumbus. Vi er godt i gang etter at vi 15. desember 2019 overtok driften, og vi gleder oss over å kjøre tog i Norge. 

Vi er en del av et internasjonalt konsern med all den erfaringen og ressurser det innebærer, men er alltid lokale i det markedet vi operer i. Vårt lokale selskap tar vi beslutninger basert på forholdene som finnes akkurat der vi er. Det er best sånn.