Pendlere og studenter har ytret ønske om stillevogner slik at jobbingen og lesingen kan starte allerede på reisen til og fra jobb og skole. Som en del av vår plan for produktutvikling innfører vi derfor en stillevogn i hvert lokaltog, og vi gleder oss til å se stillevognene fylles opp når samfunnet åpner opp igjen.


Selv om samfunnet stopper litt opp i tider som denne, jobber vi for fullt med å lage et enda bedre togtilbud slik at enda flere vil velge tog fremfor bil. Det skal være enkelt å finne fram til stillesonen i toget. Derfor vil vognene bli godt merket, både utvendig og innvendig. For reisende fra Stavanger og sørover vil den siste vognen bli stillesone, og for reisende fra Egersund/Nærbø og nordover vil det være den første vogna.