I kafeen på Sørtoget Region gjør vi vårt aller beste for at kyllingrettene på menyen skal falle i smak. Det står i hvert fall ikke på råvarene. Kyllingen vi bruker, kommer fra nabolaget vårt på Jæren. Der har 75 familiegårder slått seg sammen under navnet Den stolte Hane.

– Helt siden oppstarten i 2005 har vi hatt som mål å lage verdens beste kylling. Det skal vi gjøre mens vi samtidig setter klimaet og dyrevelferden i høysetet. Når dyrene har det godt, kan vi være stolte av det vi gjør. Samtidig kan du være sikker på at maten du spiser er trygg, sunn og god, sier Anette Møller i Den Stolte Hane. All produksjon i Den Stolte Hane skjer på aktive gårder. Det innebærer blant annet at kyllingene vokser opp frittgående i hus som har riktig temperatur, passe luftfuktighet og god ventilasjon. Husene er bygget slik at dyrene får stimulert sine naturlige behov for aktivitet, fôr, hvile, hygiene og lys.

– Vi benytter ikke antibiotika eller narasin og har en absolutt nullvisjon for bruk av både antibiotika, genmodifisert fôr og vekstfremmere. Både dyrene og vi har det best sånn, sier Anette. Hun forteller at kylling fra Den Stolte Hane har et lavt klimaavtrykk. Samtidig jobbes det hardt på familiegårdene for å redusere utslipp, avfall og energibruk.

– Vi skal kun bruke grønn energi og benytte resirkulert emballasje. I tillegg skal Den Stolte Hane ikke produsere avfall, og vi jobber stadig med bedre løsninger for gjødsel fra gårdene våre. Fabrikkene våre sertifisert som miljøfyrtårn, og vi bidrar i arbeidet for klimamerking av mat. Du skal kunne nyte kyllingen vår uten bismak, smiler Annette.